Сортирай по: Set Descending Direction
Покажи:

Показани 1-9 от 50

Сортирай по: Set Descending Direction
Покажи:

Показани 1-9 от 50

Стъкло и кристал

Стъкло и кристал

Продуктите от стъкло и кристал придават една особена изящност и аристократизъм на трапезата.

Стъклото е удивителен материал с особена философия. Сякаш в трсенето на съвършенството, да се доближи до божествената същност на диаманта, човекът изобретява стъклото. Еден материал, който не изкривява действителносттта, една проздрачна  форма, коята дъва възможност на всяко съдържание да покаже своята най-удивителна същност - червения изкусилен цвят на  виното, златната прималива същност на уискито, чистотата и прозрачността на водата....

Създаването на един пясък и вода на един най-неверотните материали, който изразява стремежа на човека към съвършенството е предизвикателство на много цивилизации...Древните египтяни развиват многоцветното-мозаечно стъкло, открито преди това в Месопотамия и Двуречието. Римляните създават забележителни предмети от стъкло и развиват релефа в cameo техниката. Но безусловните майстори на стъклото са венецианците, които правят стъклото толкова прозрачно и чисто.

Има  съществени разлики за определяне качествата на стъклото и кристала, в зависимост от страната - производител. Голяма част от западния свят, ”кристал” означава присъствието на олово в състава на стъклото. Според разпоредбите на Европейският съюз по-малко от 4% съдържание на олово се означава като стъкло, над 10% е “кристал”, а когато оловното съдържание е 30% и повече процента се нарича ”висок оловен кристал”. Голяма част от производството на Waterford в Ирландия е с оловно съдържание над 32%, кристала на френската фабрика Baccarat e около 34% . В САЩ стъкло съдържащо и 1% олово се квалифицира като кристал.

Каквото и да е съдържанието на оловото, стъклото и кристалът са материалите, които допринасят нашата трапеза да добие изящен, елегантен и празничен вид!