Потребителска количка
Няма продукти във вашата потребителска количка
Абонамент за новини
Email:

Лични данни


Лични данни и поверителност на информацията

Информацията, събирана при използването на този уебсайт (електронен магазин GiftsBg.net) ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. GiftsBg.net няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Нещо повече, GiftsBg.net се стреми да обезпечи сигурността на данните за посетителя, така че трети лица да нямат достъп до тази информация. Въпреки че се полагат големи усилия да се предотврати достъпът на трети лица, не може да се търси отговорност от собствениците на този уебсайт, ако информацията е получена от трети лица в нарушение на закона.